Vojislav Jelić

Antička i srpska retorika

Jelić se u nekoliko studija bavi problemima antičke retorike, od Sokrata pa do Cicerona. Posebno je zanimljiv deo o srpskoj retorici – Vuku, Dositeju... (detaljnije)
Rasprodato