Milan Podunavac

Poredak, konstitucionalizam, demokratija

„Knjiga je organizovana i teorijski reflektira uzajamni odnos i osobitu formu napetosti tri vodeća pojma moderne političke teorije: poredak, konstitucionalizam i demokratiju"... (detaljnije)
cena:
880.00 din.

Princip građanstva i poredak politike

Udžbenik za studente Fakulteta političkih nauka. ... (detaljnije)
cena:
660.00 din.

Politički sistem

Udžbenik za studente Fakulteta političkih nauka. ... (detaljnije)
cena:
792.00 din.