Kultura

Igra ili ništa

Tekstove iz teorije kulture koje sam objavio nekoliko godina unazad, pretežno u beogradskom časopisu Kultura, sabrao sam u spisu Igra ili ništa.... (detaljnije)
cena:
598.00 din.

Bonton starenja ili demanti o starenju

Starost ne mora biti tužna i teška, naprotiv, ona može biti „zlatno doba života“ – to nam ovom knjigom jasno poručuje Radmila Pecija Urošević. Štaviše - kakva će ta starost biti zavisi od nas samih.... (detaljnije)
Rasprodato

Sponzorstvo u kulturi

Studijа Dаnice Pаvlović Šiljeg i nа teorijskom i nа istrаživаčkom plаnu nа originаlаn nаčin, preko sponzorstvа kаo multimedijske forme komunikаcije... (detaljnije)
cena:
562.00 din.

Filozofija medija 2

Knjiga Filozofija medija: ontologija, estetika, kritika II dr Divne Vuksanović predstavlja nastavak promišljanja fi lozofskihproblema, apliciranih na sferu medija i tzv. „medijske kulture“.... (detaljnije)
cena:
616.00 din.

Ideja o glumi : Performativni artekosmizam

Amra Latifić u knjizi Ideja o glumi: performativni artekosmizam razrađuje na provokativan i interdisciplinaran način umetnost glume... (detaljnije)
cena:
528.00 din.

Postmpderna teorija i film na primeru kinematografije Kventina Tarantina

Knjiga ima za cilj da predstavi postmodernu društvenu teoriju i pokaže njene implikacije na primeru kinematografi -... (detaljnije)
Rasprodato

Biblioteke XXI veka

Krаj de­vet­nа­e­stog i po­če­tаk dvа­de­se­tog ve­kа je vre­me si­ste­mаt­skog osni­vа­njа jаv­nih bi­bli­o­te­kа (či­tа­li­štа). Do­stup­nа аk­tu­el­nа pe­ri­o­di­kа, po­seb­no ber­zаn­ske in­for­mа­ci­je, po­tre­bа zа in­for­mi­sа­no­šću... (detaljnije)
cena:
440.00 din.

Tišina dokolice

Autor je desetine i desetine kulturoloških i antropoloških tema, u sažetoj formi, obradio i prevrednovao. U ovoj knjizi se neposrednije određuju i pojmovi: dokolica, igra, mit... (detaljnije)
cena:
792.00 din.

Non finito

Umetničko delo može ostati nedovršeno, a da ipak bude estetski relevantno. Zašto kažemo «ipak»? Kao da a priori isključujemo mogućnost umetničke, estetske vrednosti ako je delo nedovršeno.... (detaljnije)
cena:
440.00 din.

Paradigme ruske avangardne i postmoderne umetnosti

Knjiga je kritičko i analitičko - sintetičko delo kojim se na interdisciplinaran način analiziraju i kritički raspravljaju složeni odnosi moderne i postmoderne ruske umetnosti, kulture i društva u XX veku... (detaljnije)
cena:
815.00 din.