Saša Virijević Jovanović

Brend menadžment

Za čitaoce koji se bave brend menadžmentom, metode, tehnike i procedure, koje su na neki način predstavnici određene oblasti, izložene su u celosti, a za druge je dat osnovni prikaz, a čitalac se precizno upućuje gde može da ih nađe obrađene do nivoa primenljivosti.... (detaljnije)
cena:
959.00 din.