Reprinti

Germanija

Edicija Reprint donosi večito aktuelnu knjigu Germanija koju je preveo Veselin Čajkanović i objavio u Beogradu... (detaljnije)
Rasprodato

Beograd, 30. novembar 1806

U ovom istorijskom zapisu gde je priređivač i pisac obeležen samo velikim slovom Ž, imamo opis dana kada su sr... (detaljnije)
cena:
352.00 din.

Istorija srpskog naroda

Knjiga je prvi put štampana 1893. godine. Ovo je jedina istorija srpskog naroda prednemanjičkog perioda čiji su autori Srbi... (detaljnije)
cena:
616.00 din.

Sveti Sava

Sveti Sava istoričara Jovana Radonića je deveta knjiga u Ediciji REPRINT Čigoja štampe. Prvi put posle skoro stotinu godina objavljuje se u integralnom obliku kao jedna celina... (detaljnije)
cena:
352.00 din.

Putovanje preko mora kroz Palestinu, Malu Aziju, Srbiju i Francusku

Putopis je iz 1432. godine. Autor polazi iz Francuske brodom do Palestine, Svete zemlje. Tokom ovog putovanja prolazi kroz Siriju, Tursku i Srbiju u povratku domovini... (detaljnije)
Rasprodato

Karađorđe u govoru i u tvoru

Prvi put je objavljujemo kao zasebnu knjigu. Pre stotinu godina ovaj tekst je publikovan u časopisu Akademije nauka... (detaljnije)
cena:
440.00 din.

Knez Miloš Obrenović priča o sebi

Sekretar Sovjeta Atanas Jovanović zapisivao je kazivanja Miloša Obrenovića. Tu su sakupljena njegova kazivanja o I i II srpskom ustanku, ubistvu Karađorđa... (detaljnije)
cena:
440.00 din.

Drina

Autor ovu knjigu naziva geografsko-turistička monografija iako je ona više od toga. Objavljena je u izdanju turističkog društva Furška Gora 1934. godine u Novom Sadu... (detaljnije)
cena:
528.00 din.

Znameniti Srbi Muslomani

Ova knjiga prvi put je štampana 1906. godine u štampariji Davidović. U knjizi su biografije znamenitih poturčenih Srba... (detaljnije)
cena:
440.00 din.

Bosna vilajet

Knjiga predstavlja priloge za istoriju i etnografiju Bosne. Prvi put je štampana u Sarajevu 1933. godine u Islamskoj dioničkoj štampariji kao autorsko izdanje... (detaljnije)
cena:
352.00 din.