Reprinti

Tajanstvene pojave u našem narodu : Kremansko proročanstvo

Dr Radovan Kazimirović, neobičan fantasta, profesor, doktor prava Tibingenskog univerziteta, neumorni istraživač, 22 godine bavio se onim delom srpskog nacionalnog bića, onostranim, misterijama srpskog naroda, njegovim tajnama... (detaljnije)
cena:
880.00 din.

DOKUMENTI o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera

Knjigu Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera priredili su i izdali Joža Horvat i Zdenko Štambuk ... (detaljnije)
cena:
1320.00 din.

Za srpskom vladom od Niša do Krfa

Između svih knjiga o Srbiji u Prvom svetskom ratu od rata do sada objavljenih, kojih ima na stotine i koje su raznorodne... (detaljnije)
cena:
440.00 din.

Istorija srpskog naroda

Pred čitaocima je reprint izdanje prevoda sa nemačkog jezika u prevodu Gavrila Vitkovića... (detaljnije)
cena:
572.00 din.

Muhamed

„Ovaj spis je pisan sa posebnom namenom, kao predavanje koje je Jovan Radonić, kao gostujući profesor Bečkog univerziteta, za naučnu i širu javnost održao u Bečkoj dvorani Uranija, januara 1930. godine..."... (detaljnije)
cena:
352.00 din.

O Crnogorcima

Crna Gora je veličanstvene prirode, dušu dala za putopisca. Ljubomir P. Nenadovića nije opisivao Crnu Goru već... (detaljnije)
cena:
528.00 din.

Knez Miloš i žene

Izdanje Zvezde 1939. godine u Beogradu ponovo je objavljeno u ediciji Reprint Čigoja štampe. Sve što je srpsko, knezu Milošu nije bilo strano, pa ni žene... (detaljnije)
Rasprodato

Crna Gora, Bosna, Hercegovina

U drugoj polovini XIX veka južnoslovenske zemlje postaju nanovo zanimljive zapadnoevropljanima. To je vreme ne... (detaljnije)
cena:
704.00 din.

Kroz slavenske zemlje

Putopisna knjiga Kroz slavenske zemlje, objavljena je posle smrti autora, zaslugom prijatelja iz Zadra 1898. godine. Uzor su mu bili najbolji evropski putopisci, pa kao pisac od stila opisujući predele i susrete sa poznatim i nepoznatim ljudima... (detaljnije)
Rasprodato

Izvestije o stanju naroda

Izvestije o stanju naroda u evropskoj Turskoj od G. Blankija objavljeno je prvi i jedini put u Novom Sadu 1850... (detaljnije)
cena:
352.00 din.