Dragovan Lazarević, Nebojša Jovanović

Agencijsko novinarstvo

Osnovni postulat agencijskog novinarstva minimum reči – maksimum činjenica je srž ove jedinstvene knjige. Kako biti efikasan agencijski novinar vidi se veoma jasno... (detaljnije)
cena:
605.00 din.