Rastislav Marić

Antički kultovi u našoj zemlji

Disertacija primljena za doktorski ispit na sednici Saveta Filozofskog Fakulteta univerziteta u Beogradu od 16. maja 1932. godine prema referatu članova ispitnog odbora, dr Nikole Vulića... (detaljnije)
Rasprodato