Politika

San o Srbiji

Samo desetak dana posle 5. oktobra 2000. godine pozvala sam Zorana Đinđića i predložila mu da napravimo detaljan zapis o tom važnom istorijskom događaju... (detaljnije)
cena:
352.00 din.

Kap nafte za kap krvi

Publicista i novinar iz Minhena, Milan Vučković, napisao je knjigu čiji je sadržaj danas veoma aktuelan, a odnosi se na iračko - američki sukob... (detaljnije)
cena:
352.00 din.

Identitet i komunikacija

Izuzetna sociološko-filozofska studija o uticaju komunikacija na društvo i pojedinca. Vreme tehnoloških promena koje oblikuje čoveka podvrgnuto je temeljnoj analizi... (detaljnije)
cena:
660.00 din.

Mit i politika

Knjiga se bavi razmatranjem odnosom mita i politike – vođa, lidera, odnosno nacionalnih mitologija i aktuelnih politika... (detaljnije)
Rasprodato

Princip građanstva i poredak politike

Udžbenik za studente Fakulteta političkih nauka. ... (detaljnije)
cena:
660.00 din.

Politički sistem

Udžbenik za studente Fakulteta političkih nauka. ... (detaljnije)
cena:
660.00 din.

Šta to u stvari hoće Amerika

Kultna knjiga Noama Čomskog. Knjiga se bavi američkim vojnim intervencijama u zemljama trećeg sveta. Kao tvorac centra za strateške studije, Čomski analitički i sveobuhvatno govori... (detaljnije)
cena:
264.00 din.