Politika

Identitet i komunikacija

Izuzetna sociološko-filozofska studija o uticaju komunikacija na društvo i pojedinca. Vreme tehnoloških promena koje oblikuje čoveka podvrgnuto je temeljnoj analizi... (detaljnije)
cena:
660.00 din.

Mit i politika

Knjiga se bavi razmatranjem odnosom mita i politike – vođa, lidera, odnosno nacionalnih mitologija i aktuelnih politika... (detaljnije)
Rasprodato

Princip građanstva i poredak politike

Udžbenik za studente Fakulteta političkih nauka. ... (detaljnije)
cena:
660.00 din.

Politički sistem

Udžbenik za studente Fakulteta političkih nauka. ... (detaljnije)
cena:
660.00 din.

Šta to u stvari hoće Amerika

Kultna knjiga Noama Čomskog. Knjiga se bavi američkim vojnim intervencijama u zemljama trećeg sveta. Kao tvorac centra za strateške studije, Čomski analitički i sveobuhvatno govori... (detaljnije)
cena:
264.00 din.

Političke partije i moć

Prvi put posle 5. oktobra 2000. na naučni i analitičan način našom poltičkom scenom pozabavio se jedan autor. U ovoj obimnoj studiji opisane su sve politiičke partije, dat precizan statistički dokument... (detaljnije)
cena:
770.00 din.