Medicina-psihologija

U pravu si, al' baš me briga

Priručnik koji će Vam pokazati kako da prevaziđete životne teškoće... (detaljnije)
cena:
396.00 din.

Razgovori sa Anđelom

Ovo je dirljivo i jednostavno svedočenje devojčice obolele od leukemije i njeno suočavanje sa bolešću koje je dovodi do neverovatnih transpersonalnih iskustava... (detaljnije)
cena:
639.00 din.

Strah od žena

Mediji nas alarmantno zapljuskuju informacijama o svakovrsnoj muškoj agresiji nad ženama. Antropolog i seksolog Jovica Stojanović odvažio se da napiše knjigu... (detaljnije)
cena:
968.00 din.

Seks i kultura

Ova knji­ga je ne­spo­ran pri­log srp­skoj an­tro­po­lo­škoj sek­so­lo­gi­ji, če­ga kod nas do sa­da ni­je bi­lo. ... (detaljnije)
cena:
704.00 din.

O životu posle smrti

Ova knjiga ob­ja­šnja­va šta mo­že­mo oče­ki­va­ti u smr­ti jer je „umi­ra­nje sko­ro iden­tič­no is­ku­stvu ro­đe­nja. To i je­ste ro­đe­nje u dru­go po­sto­ja­nje.” ... (detaljnije)
cena:
352.00 din.

O smrti i umiranju

Knjiga Elisabeth Kubler Ross je jedna od prvih i osnovnih knjiga iz oblasti tanatologije. Može se reći da je to osnovni udžbenik iz ove oblasti, te se kao takva može preporučiti svim studentima psihologije... (detaljnije)
cena:
651.00 din.