Osnovi uporedne gramatike slovenskih jezika


ISBN:
978-86-7558-499-5
pismo:
ćirilica
strana:
422
format:
B5
teaser-text:

Ovo su – dosad – najširi Osnovi uporedne gramatike slovenskih jezika dr Radosava Boškovića (1907–1983), profesora Beogradskoga univerziteta.

Ovo su – dosad – najširi Osnovi uporedne gramatike slovenskih jezika dr Radosava Boškovića (1907–1983), profesora Beogradskoga univerziteta.
Prvi deo Osnova... – Fonetiku – prvi put objavila je Naučna knjiga (Beograd) 1968. drugi put 1972, a treći put 1977. godine – za autorova života.

List Price: 0.00 din.
Price: 0.00 din.