Balkanizacija interneta i smrt novinara


ISBN:
978-86-531-0004-9
pismo:
Latinica
strana:
235
format:
155 X 240 mm
.
teaser-text:

Budući da je komunikologija jedna od najdinamičnijih grana društvenih nauka – a Internet i novi društveni mediji razvijaju se brzo kao nijedna tehnologija

povez:
Broš

KA POSTINTERNETU I POSTNOVINARSTVU

Kao građa za knjigu Balkanizacija Interneta i „smrt“ novinara: ka postinternetu i postnovinarstvu, poslužila je doktorska teza „Demokratija i mediji u eri globalizacije“, koju sam odbranio na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 19. oktobra 2012. godine. Budući da je komunikologija jedna od najdinamičnijih grana društvenih nauka – a Internet i novi društveni mediji razvijaju se brzo kao nijedna tehnologija i medij u istoriji, revolucionišući sveukupne društvene odnose, odnosno sve aspekte našeg života: i javni i privatni – bilo je neophodno dopunjavati ovu knjigu novim materijalom. Naravno, ta „utrka“ sa Internetom, odnosno nastojanje da se obuhvate svi aspekti njegovog razvoja i uticaja, unapred je izgubljena. Internet je očito nemoguće „obuzdati“ čak i u smislu poimanja, kako to ukazuje Džonatan Zitrein (Jonathan Zittrain) u knjizi provokativnog naziva „Budućnost Interneta – i kako je zaustaviti“ (The Future of the Internet – And How to Stop It).

List Price: 990.00 din.
Price: 792.00 din.