O patnji i pamćenju : izabrani antropološki eseji


ISBN:
978-86-7558-901-3
pismo:
Ćirilica
strana:
172
format:
22 cm
teaser-text:

U nevelikoj knjizi se raspravlja o velikim problemima čija se rešenja oduvek traže u teološkim, filozofskim i naučnim istražanjima. Autor se ograničava na neka od pitanja od bitnog značaja i značenja za savremeni život.

povez:
Tvrd

U nevelikoj knjizi se raspravlja o velikim problemima čija se rešenja oduvek traže u teološkim, filozofskim i naučnim istražanjima. Autor se ograničava na neka od pitanja od bitnog značaja i značenja za savremeni život. Za pitanje o prirodi zla zainteresovan je svaki čovek, jer „svako ima lično iskustvo zla, svako sa zlom ima nešto lično…“ Autor podseća čitaoca na žrtvu bez ikakve krivice, žrtvu osamljenu i izrugivanu, čistu žrtvu za drugoga, žrtvu koja je pobedila nasilje. Hristos je bio spreman na bol i užasnu patnju, da bi druge oslobodio patnje. Imati svest o vrednostima i normama, znači sve ocenjivati prema njima: imati merilo vrednovanja! Ako u svakome od nas ne sija nešto od viših vrednosti, onda u svakom umire čovek: to onda jedna senka korača i luta kroz život!

List Price: 1,100.00 din.
Price: 880.00 din.